Pystykorvajaosto

Pystykorvajaosto on toiminnallaan, aktiivisuudellaan ja jäsenmäärällään kerhon suurin jaosto. Jaoston tehtävänä on omalta osaltaan, kerhon periaatteiden mukaisesti, edistää puhdasrotuisten pystykorvien, erityisesti kotimaisten metsästyspystykorvien koulutusta ja jalostusta. Kotimaisten metsästyspystykorvien vaalijoina olemme mukana suojelemassa kansallista kulttuuriperintöämme!

Pystykorvajaosto koostuu valtaosin metsästyspystykorvaisten harrastajista. Alueellinen hirvikannan runsastuminen on vaikuttanut jaoston jäsenistön harrastepohjaan. Valtaosa jaostoon kuuluvista on hirvikoiraharrastajia. Hirvikoiraharrastus on noussut koko Koillis-Savon alueella vahvaksi ja varsin laajapohjaiseksi harrastusmuodoksi. Lintuharrastajien määrään on vaikuttanut merkittävästi alueen huonot lintukannat, elpymisen merkkejä on kylläkin näkyvissä.

Käyttökokeiden ja näyttelyiden järjestäminen on koirien jalostus- ja kasvatustyötä, jolla turvataan tulevaisuus hyville käyttökoirille. Toiminta on jaostossa vilkasta erityisesti syksyisin. Jaosto järjestää hirven- ja linnunhaukkukokeita, lohkon valintakokeita ja SM- tason kokeita eri roduille. Jaosto vastaa rotukohtaisten tuomarikurssien ja jatkokoulutuksien järjestämisestä.

Kerhon toimintasuunnitelman mukainen toiminta kuuluu myös jaoston tehtäviin. Tietoa pystykorvaharrastuksesta ja jaoston toiminnasta löydät nettisivuiltamme sekä koiramme lehdestä. Lisätietoja jaoston puheenjohtajalta.
Tervetuloa mukaan Pystykorva- harratuksen pariin!


Pystykorvajaosto:

  • Jarno Heikkinen pj.   p.045 113 2217
  • Ari Ollikainen varapj
  • Markku Kasurinen
  • Mika Räsänen
  • Ari Räsänen
  • Juho Kettunen
  • Ville-Veikko Vitri
  • Jussi Järveläinen
  • Hanna Mustonen

 


Lisätietoa kokeista saat mm. Suomen Kennelliiton sekä rotuyhdistysten sivuilta.

Tietoa linnunhaukkukokeista » www.kennelliitto.fi/FI/toiminta/kokeet/linnunhaukkukoe

Tietoa hirvenhaukkukokeista » www.kennelliitto.fi/FI/toiminta/kokeet/suurriista

Suomen pystykorvajärjestö » www.spj.fi

Laikajärjestö » Suomen Laikajärjestö ry – Finska Laikaklubben (laikajarjesto.fi)

Harmaahirvikoirajärjestö » www.shhj.fi

 

Suomen Kennelliiton tapahtumakalenteri » omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri