Palvelus- ja seurakoirajaosto

Palvelus- ja seurakoiratoiminta oli Koillis-Savon alueella hyvin voimakasta, kun suunniteltiin kerhon ensiaskeleita. Harrastajia oli runsaslukuisasti liikkeellä ja se antoi kipinän perustaa oma, rekisteröity, alueellinen yhdistys toiminnan kehittämimiseksi.

Alkuaikoina jaoston toiminta oli hyvin aktiivista. Tänäpäivänä jaoston toiminta keskittyy suurelta osin koulutukseen. Tottelevaisuuskoulusta järjestetään säännöllisesti ympäri Koillis-Savoa.

Koetoiminta on rajoittunut yksittäisiin kokeisiin vuositasolla. Pääpaino on koiran yhteiskuntakelpoisuudessa.

Tottelevaisuuskoulutusta voi suositella kaikille koirille rodusta riippumatta. Metsästyskoiran koulutuksen perusedellytys on myös tottelevaisuus, jotta koira saadaan toimimaan oikein. On hyvä tuntea koiran käyttäytymistä ja perusteita koiran kouluttamisesta ja oppimisesta.
Tottelevaisuukoulutus voi olla myös hauskaa sekä koiralle että tämän ohjaajalle.

Koulutuksessa on tarkoitus parantaa ja vahvistaa ohjaajan ja koiran välistä yhteistyötä, opettaa koiralle hallittua käyttäytymistä ja ohjaajalle oikeanlaista koirankäsittelytaitoa. Tottelevainen ja iloinen koira on omistajansa hallinnassa yllättävissäkin tilanteissa.

Läheskään kaikki palveluskoirarotuiset koirat eivät voi olla työkoiria vaan suuri osa myös jalostukseen käytettävistä koirista elää tavallisina kotikoirina ja näin ollen myös näille koirille on tärkeää tottelevaisuus sekä käyttäytyminen eri tilanteissa.

Jaosto järjestää säännöllisesti koirien tottelevaisuuskoulutusta, johon ovat tervetulleet kaikki rokotetut, yli 4 kk ikäiset koirat rodusta riippumatta. Lisäksi jaoston tehtäviin kuuluu osallistua kerhon toimintaan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Tietoa jaoston toiminnasta löydät nettisivuiltamme. Toimintaamme liittyen voit ottaa yhteyttä jaoston puheenjohtajaan.


 

Palvelus- ja seurakoirajaosto

  • Jari Tirkkonen pj. p. 040 822 1659
  • Sanna Mustonen siht.   

Lisätietoa eri harrastuslajeista saat mm. Suomen Kennelliiton sivuilta.

Tietoa tottelevaisuuskokeista » www.kennelliitto.fi/FI/toiminta/kokeet/toko/

Suomen Palveluskoiraliitto » www.palveluskoiraliitto.fi/